جلسه تخنیکی با حضور رهبری وزارت و مسوولان و کارمندان بخش‌های مربوط

Anonymous (not verified)
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۸ - ۱۱:۳۹
andc

این نشست به ریاست محترمه معصومه خاوری سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با حضور معین ‏پالیسی و پروگرام، روئسای بخش های مختلف، آمرین و کارمندان بخش های تخنیکی برگزار شد. در این ‏جلسه روی موضوعات مختلف از جمله وضعیت و میزان پیشرفت پروژه‌های توسعوی وزارت و چگونگی حل چالش‌های موجود ‏بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در مورد به مسوولین و کارمندان، هدایات لازم داده شد‎.‎

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۸ - ۱۱:۴۸
Background image

بازدید از مرکز ملی معلومات

محترمه معصومه خاوری با جمعی از مشاوران و همکاران تخنیکی، از مرکز ملی معلومات افغانستان ‏‏ دیدن کرد، وضعیت و اجراآت بخش های مختلف این مرکز را مورد بررسی قرار داد و در ‏مورد بهبود نظم و. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۸ - ۱۱:۳۹
Background image

جلسه تخنیکی با حضور رهبری وزارت و مسوولان و کارمندان بخش‌های مربوط

این نشست به ریاست محترمه معصومه خاوری سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با حضور معین ‏پالیسی و پروگرام، روئسای بخش های مختلف، آمرین و کارمندان بخش های تخنیکی برگزار. . .

BACK TO NEWS