عکسونه او ویډیوګانېنور دلته

How to Config Contact Us Page (مدیریت صفحه ارتباط با ما)

How to add Quick Links (اضافه نمودن لینک های ادارات مرتبط)

Add and Translate Menus (اضافه نمودن و ترجمه نمودن مینیوها)

Add Contents in Different Content Types (اضافه نمودن اخبار- داوطلبی - وظایف و غیره)

Structure Custom Block 3 ( تغیر درقسمت های فوتر ویبسایت )

Structure Custom Block 2 (تغیر درقسمت های پیام ریس اداره و ارتباطات اجتماعی)

Structure Custom Block 1 (تغیر درقسمت های نام اداره و بنر)

How to login in CMS